O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Usługi sieciowe

Usługa sieciowa została wykorzystana już w pierwszym rozdziale książki w przykładzie aplikacji „Witaj świecie”. Jej zadanie polegało wówczas na przekazywaniu danych między klientem i serwerem. Chcąc jednak skorzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje połączenie usług sieciowych ze skryptami JavaScript, trzeba się zapoznać z kilkoma bardziej zaawansowanymi sposobami wykorzystywania tego typu rozwiązań. Zaliczają się do nich między innymi: obsługa błędów, stosowanie osadzanych usług sieciowych (metod usług sieciowych zawartych w kodzie strony .aspx, zwanych też czasami metodami strony) oraz wykorzystanie usług sieciowych i skryptów JavaScript bez wsparcia ze strony platformy .NET.

W tym rozdziale zostaną przedstawione ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required