O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Wykorzystanie usługi profili ASP.NET AJAX

Profile użytkowników są mechanizmami przechowywania informacji, które mogą przetwarzać dane zarówno zarejestrowanych użytkowników serwera, jak i użytkowników anonimowych. Profile użytkowników w środowisku ASP.NET 2.0 bazują na uniwersalnym interfejsie API, pozwalającym na łatwe odczytywanie i zapisywanie informacji po stronie serwera.

Oczywiście samo rozwiązanie nie jest nowatorskie ani wyjątkowe. Przechowywanie danych klienckich (po stronie klienta) zapewniają chociażby pliki cookies. Ze względów wydajnościowych większość mechanizmów zarządzania profilami nie przekazuje danych między aplikacją kliencką i serwerową. Wymieniane są jedynie identyfikatory (ID), które służą jako klucze (główne) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required