O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Lokalizacja i globalizacja aplikacji

Pozwolę sobie tutaj zamieścić dość krępującą opowieść...

Gdy wydawca przesyła mi autorskie egzemplarze książki, zazwyczaj rozdaję je znajomym, udostępniam za pośrednictwem bloga lub po prostu zanoszę do piwnicy. Zasadniczo nie kolekcjonuję własnych książek. Jest jednak pewien wyjątek. Bardzo zależy mi na pozyskaniu obcojęzycznych wydań moich publikacji. Niestety, wydawcy nie zawsze otrzymują kopie przetłumaczonych książek, a skoro ich nie otrzymują, to nie mogą ich mi przekazać. Z drugiej strony nawet jeśli mają egzemplarz dla mnie, to jego przekazanie trwa wieczność. Dlatego zawsze, gdy dowiaduję się, że któraś z moich książek została przetłumaczona, uruchamiam przeglądarkę i rozpoczynam jej poszukiwanie. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required