O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Korzystanie z pakietu Control Toolkit

Część osób krytycznie nastawionych do ASP.NET 2.0 AJAX twierdzi, że w środowisku tym nie ma nic poza kontrolką UpdatePanel uzupełnioną o interfejs programistyczny JavaScript. Rzeczywiście w celu zachowania niedużego rozmiaru biblioteki ASP.NET AJAX (gwarantującego możliwość bezproblemowego wykorzystania jej w rozbudowanych serwisach internetowych), pewne rozwiązania występujące w pakiecie Atlas (poprzedzającym dystrybucję ASP.NET AJAX) zostały usunięte z ostatecznej wersji środowiska ASP.NET AJAX. Oczywiście nie usunięto wszystkiego, więc pakiet ASP.NET AJAX sam w sobie jest doskonałym rozszerzeniem standardowej platformy programistycznej.

Projekt ASP.NET AJAX Control Toolkit powstał z myślą o ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required