O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Wykorzystanie NuGet jako platformy

W Rozdział 1. wspomniano o narzędziu NuGet, przeznaczonym do zarządzania pakietami i pomagającym w instalacji, konfiguracji oraz obsłudze różnych zależności wymaganych do działania aplikacji. W innych rozdziałach książki pokazano użyteczne przykłady wykorzystania pakietów opublikowanych i obsługiwanych przez Microsoft oraz społeczność. Jednak nie musisz ograniczać się do pakietów opublikowanych przez innych.

W tym dodatku zostanie przedstawione krótkie wprowadzenie do tworzenia własnych pakietów oraz ogólne wyjaśnienie, czym tak naprawdę jest pakiet NuGet. Po opanowaniu podstaw poznasz wybrane sztuczki związane z NuGet, dzięki którym prace programistyczne staną się dla Ciebie przyjemniejsze.

Podpowiedź ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required