O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Praca z danymi

Rzadko zdarza się znaleźć aplikację, która nie miałaby w jakiś sposób do czynienia z danymi. Dlatego też nie może być zaskoczeniem dostarczanie przez ASP.NET MVC na wszystkich poziomach platformy doskonałej obsługi pracy z danymi. W tym rozdziale przeanalizujemy narzędzia zapewniające taką obsługę. Na przykładzie dodania obsługi danych do tworzonej w książce aplikacji EBuy przekonasz się, jak wykorzystać te narzędzia we własnych aplikacjach.

Ponieważ EBuy to witryna internetowa obsługująca aukcje, najczęściej wykonywane przez użytkowników operacje to tworzenie list aukcji zawierających informacje szczegółowe o sprzedawanych przez nich przedmiotach. Tak więc przekonajmy się, jak ASP.NET MVC może nam pomóc w wymienionym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required