O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Zapewnianie bezpieczeństwa

W tym rozdziale zostaną przedstawione szczegółowe informacje, dzięki którym dowiesz się, jak zbudować bezpieczną aplikację sieciową ASP.NET MVC. Zaprezentowane będą ogólne informacje na temat zabezpieczania aplikacji sieciowych, różnice pomiędzy zabezpieczaniem aplikacji udostępnianych w internecie, intranecie i extranecie. Przekonasz się również, jak wykorzystać zalety oferowanych standardowo przez platformę .NET funkcji, które mogą pomóc w uniknięciu najczęściej pojawiających się problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa aplikacji sieciowej.

Tworzenie bezpiecznej aplikacji sieciowej

Benjamin Franklin powiedział kiedyś, że „jeden gram prewencji jest wart tyle co kilogram leczenia”. Jego zdanie wyraża ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required