Rozdział 12. Buforowanie

Praktycznie każda witryna internetowa oferuje pewną ilość treści rzadko ulegającej zmianie, zawiera statyczne strony zmieniające się jedynie podczas uaktualniania aplikacji lub ma strony z treścią modyfikowane co kilka godzin bądź nawet dni.

Problem polega na tym, że aplikacja sieciowa ciężko pracuje nad wygenerowaniem treści zupełnie od początku za każdym razem, gdy otrzyma żądanie. W efekcie te same dane mogą być generowane tysiące razy. Czy nie byłoby rozsądne uniknięcie wielokrotnego generowania tej samej treści? Zamiast tego treść powinna być wygenerowana jednokrotnie, zapisana, a następnie wykorzystywana do udzielania odpowiedzi na żądania pojawiające się w przyszłości.

Koncepcja przechowywania i ponownego używania ...

Get ASP.NET MVC 4. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.