O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Ponownie używane komponenty interfejsu użytkownika

Poznałeś już różne opcje tworzenia komponentów, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane w aplikacji ASP.NET MVC. Jednak opcje te pozwalają na tworzenie widoków bądź akcji, które można ponownie zastosować tylko w jednym projekcie. Innymi słowy, to bardziej komponenty „współdzielone” niż możliwe do „wielokrotnego użycia”, ponieważ nie można ich wykorzystać poza danym projektem bez konieczności „ponownego użycia kodu” (to znaczy „kopiuj i wklej”).

W tym rozdziale dowiesz się, w jaki sposób utworzyć komponenty faktycznie możliwe do wielokrotnego użycia, które w postaci biblioteki będą dostępne w różnych projektach.

Co platforma ASP.NET MVC oferuje standardowo?

Zanim zagłębimy się w temat ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required