O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Rejestrowanie informacji

Błędy w oprogramowaniu pojawiają się niezależnie od tego, ile czasu poświęcisz na budowę architektury aplikacji oraz jak dobrze tworzysz kod; wcześniej czy później i tak napotkasz problemy.

Aby zminimalizować wpływ błędów na tworzoną witrynę internetową, ich obsługę i rejestrowanie informacji o nich powinieneś potraktować jak każdą inną ważną funkcję aplikacji — funkcję tę należy zaplanować i jak najwcześniej umieścić w projekcie.

W tym rozdziale zostanie omówiony temat obsługi błędów i rejestrowania informacji o nich. Poznasz także narzędzia, które możesz wykorzystać do zwiększenia wydajności działania aplikacji oraz wychwytywania błędów natychmiast po ich pojawieniu się.

Obsługa błędów na platformie ASP.NET ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required