O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Automatyzacja kompilacji

Aby przejść od zwykłego kodu źródłowego do w pełni funkcjonalnej aplikacji, musi zdarzyć się wiele rzeczy. Na przykład aplikacje utworzone w języku statycznym, takim jak C#, muszą być skompilowane i prawdopodobnie skopiowane do katalogu specjalnego (np. katalogu bin w przypadku aplikacji sieciowej ASP.NET). Do prawidłowego funkcjonowania aplikacji konieczne może okazać się spełnienie jeszcze wielu innych wymagań, np. dołączenie odpowiednich plików graficznych, skryptów lub nawet całych baz danych. Proces przygotowywania wspomnianych plików — jak również spełnienia wszelkich innych wymagań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania aplikacji — jest często nazywany „kompilacją”.

W poprzednich rozdziałach przedstawiono ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required