O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B.  

Profile zespołów badaczy danych można budować z profili poszczególnych badaczy; powinno dochodzić do wyrównania między profilem zespołu badaczy danych a profilem związanych z danymi problemów, które próbują oni rozwiązać

Rysunek B-1. Profile zespołów badaczy danych można budować z profili poszczególnych badaczy; powinno dochodzić do wyrównania między profilem zespołu badaczy danych a profilem związanych z danymi problemów, które próbują oni rozwiązać

Zgrupowanie utworzone przez Harlana Harrisa i wizualizacja poddziedzin nauki o danych; zaczerpnięte z Analyzing the Analyzers (O’Reilly) autorstwa Harlana Harrisa, Seana Murphy’ego i Marcka Vaismana, oparte na przeglądzie kilkuset praktyków nauki o danych w połowie 2012 roku

Rysunek B-2. Zgrupowanie utworzone przez Harlana Harrisa i wizualizacja poddziedzin nauki o danych; zaczerpnięte z Analyzing the Analyzers (O’Reilly) autorstwa Harlana Harrisa, Seana Murphy’ego i Marcka Vaismana, oparte na przeglądzie kilkuset praktyków nauki o danych w połowie 2012 roku

Rysunek B-3. Grupowanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required