O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Wnioskowanie statystyczne, eksploracyjna analiza danych i proces badania danych

Rozpoczynamy ten rozdział od omówienia wnioskowania statystycznego i statystycznego myślenia. Następnie wnikamy w to, co według naszych odczuć powinny zrobić osoby badające dane, gdy jakiekolwiek przedsięwzięcie związane z danymi trafi do ich rąk — eksploracyjną analizę danych (ang. exploratory data analysis — EDA).

Potem nieco bardziej szczegółowo zajmiemy się tym, co określamy jako proces badania danych. Zakończymy eksperymentem myślowym i przedstawieniem konkretnego przykładu.

Myślenie statystyczne w epoce wielkich danych

Wielkie dane są pojęciem mglistym, używanym swobodnie, jeśli nie za często, w dzisiejszych czasach. Mówiąc jednak prostymi słowy, to ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required