O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Wydobywanie znaczeń z danych

W jaki sposób przedsiębiorstwa wydobywają sens z posiadanych danych?

W tym rozdziale dowiemy się czegoś na ten temat od dwóch osób mających w tej kwestii bardzo odmienne podejścia. Mamy na myśli Williama Cukierskiego z Kaggle i Davida Huffakera z Google.

William Cukierski

Will zrobił dyplom z fizyki na Uniwersytecie Cornella, a po doktorat z inżynierii biomedycznej udał się do Rutgersa[96]. Skupił się na badaniach raka, studiując obrazy patologii. Pracując nad dysertacją, coraz bardziej angażował się w konkursy organizowane przez Kaggle (więcej o Kaggle za chwilkę) i lokował się w wielu z nich bardzo blisko najwyższych miejsc; obecnie pracuje dla Kaggle.

Po przedstawieniu nam pewnych zasad dotyczących konkursów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required