O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Wizualizacja danych i wykrywanie oszustw

Do powstania tego rozdziału przyczyniły się dwie osoby: prof. Mark Hansen z Columbia University oraz Ian Wong, naukowiec zajmujący się wnioskowaniem statystycznym w Square. (To znaczy był tam w listopadzie 2012 roku, gdy zawitał na naszym kursie. Obecnie pracuje w Prismatic). Ci dwaj mówcy (a także pomieszczone tu podrozdziały) nie reprezentują jednej spójnej tematyki, aczkolwiek obaj będą omawiali wizualizację danych... i obaj pochodzą z Kalifornii! Nieco poważniej: obaj są ludźmi pełnymi przemyśleń (jak wszyscy nasi współautorzy), którzy głęboko przeanalizowali takie tematy i kwestie jak kryteria dobrego kodu, natura języków programowania jako środków wyrazu i centralne zagadnienie tej książki: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required