O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Przyczynowość

Wiele z modeli i przykładów dotąd przedstawionych w książce koncentrowało się na podstawowym problemie przewidywania (predykcji, ang. prediction). Omówiliśmy sytuacje, jak te w Rozdział 8., w których chodziło o zbudowanie modelu do przewidywania, czy dana osoba wybierze daną pozycję: film lub książkę — dla przykładu — czy nie. Model może ujmować tysiące cech i możesz się uciec do ich wyboru, aby zawęzić ten repertuar, lecz ostatecznie model jest optymalizowany w celu otrzymania największej dokładności. Gdy coś jest optymalizowane pod kątem dokładności, niekoniecznie trzeba się martwić o znaczenie lub interpretację cech, zwłaszcza gdy są ich tysiące, bo wtedy zinterpretowanie ich jest niemal niemożliwe.

Ponadto może Ci ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required