O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Epidemiologia

Współtwórcą tego rozdziału jest David Madigan, profesor i kierownik Katedry Statystyki w Uniwersytecie Columbia. Madigan ma na koncie ponad 100 publikacji w takich dziedzinach jak statystyka Bayesowska, wydobywanie danych, metody Monte Carlo, nadzór farmakologiczny (ang. pharmacovigilance) i probabilistyczne modele graficzne.

Wykształcenie i kariera zawodowa Madigana

Madigan ukończył Trinity College w Dublinie w 1980 roku. Specjalizował się w matematyce z wyjątkiem ostatniego roku, na którym zaliczył pakiet wykładów ze statystyki i zajęcia z komputerami: kurs Pascala, systemów operacyjnych, kompilatorów, sztucznej inteligencji oraz teorię baz danych i opanował elementarne umiejętności informatyczne. Potem przez sześć lat ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required