O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Wnioski z konkursów danych: wycieki danych i ocenianie modelu

Współtwórczynią tego rozdziału jest Claudia Perlich. Claudia przez kilka ostatnich lat piastowała stanowisko głównego naukowca w Media6Degrees (M6D)[186]. Wcześniej pracowała w centrum IBM, w grupie analityków danych konstruujących Watsona — komputer, który wygrał teleturniej Jeopardy! (aczkolwiek nie pracowała nad tym projektem). Claudia ma stopień magistra informatyki i obroniła doktorat z systemów informacyjnych na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU). Obecnie prowadzi zajęcia z nauki o danych dla studentów handlowości — w ramach tych zajęć uwzględnia sposoby oceny badań tego typu i zasady kierowania badaczami danych.

Claudia jest również znana jako zwyciężczyni zawodów w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required