O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Następna generacja badaczy danych, arogancja i etyka

Na zakończenie chcemy zastanowić się nad tym, co się już dokonało i co — mamy nadzieję — jeszcze Cię czeka.

Co zostało zrobione?

Książka miała osiągnąć dwa główne cele: uzmysłowić, co to znaczy być badaczem danych, i nauczyć Cię, jak wykonywać nieco z tego, czym zajmuje się badacz danych.

Mamy nadzieję, że wywiązałyśmy się z obu tych zadań.

Pierwszy cel został osiągnięty w ten sposób, że różni współautorzy rozdziałów dali różnorodne i bezpośrednie świadectwo, czym jest badacz danych. Co do drugiego celu, to jesteśmy dumne z rozległości poruszonych tematów — nawet jeśli nie udało nam się tego zrobić tak starannie, jak zamierzałyśmy.

Niewykluczone, że można by to zrobić lepiej, toteż w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required