O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Rachel Schutt

Nauka o danych[1] (ang. data science) jawi się jako nowa gałąź w przemyśle (przedsiębiorczości) i jak na razie nie została jeszcze dobrze określona jako dziedzina akademicka. Ta książka odzwierciedla aktualne wysiłki zmierzające do ustalenia odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czym jest nauka o danych? Książka została oparta na cyklu zajęć zatytułowanych „Wstęp do nauki o danych”, które po raz pierwszy obmyśliłam i zorganizowałam w Columbia University jesienią 2012 roku.

W zrozumieniu książki i jej genezy może okazać się pomocna pewna wiedza o mnie i o tym, co mnie skłoniło do zorganizowania tych zajęć.

Motywy

Mówiąc w skrócie, utworzyłam kurs, o którego potrzebie istnienia myślałam już podczas studiów, lecz wówczas, w latach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required