Rozdział 4. Jakościowe metody badawcze

Obiektywność wymaga uwzględnienia subiektywności.

Lorraine Code

Metody jakościowe to fundament naszych badań. Historie przytoczone w rozdziale 1. ukazują, jak liczby wpływają na wydajność, a przyjrzenie się płynności ruchów robotników dało sposobność do nowatorskiego rozwinięcia całej dziedziny projektowania. Ponieważ wydajność technologii staje się coraz bardziej przewidywalna, projektanci nie skupiają się już jedynie na usprawnianiu wykonywania zadań, lecz coraz częściej zastanawiają się, co kieruje ludźmi przy wykonywaniu określonych czynności oraz co sprawia, że czerpią z tego przyjemność. Badania jakościowe pozwalają odpowiedzieć na te pytania.

Badania jakościowe: poczuj to

Badania jakościowe dotyczą ...

Get Badanie UX now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.