Przedmowa

POD KONIEC LAT czterdziestych ubiegłego stulecia profesor psychologii Roger Barker rozpoczął obszerny kontekstualny projekt badawczy w małym miasteczku Oskaloosa w amerykańskim stanie Kansas. Przez ponad 25 lat badacze obserwowali i rejestrowali czynności z życia codziennego 725 mieszkańców. Prowadzenie badań dotyczących codziennych zachowań ludzi w sposób skontekstualizowany (w odróżnieniu od badań w warunkach laboratoryjnych) było wówczas niespotykanym zjawiskiem. Barker szczegółowo dokumentował zwyczajne czynności, jakie ludzie wykonywali w ciągu dnia. Jako że było to zupełnie nowe podejście do badań społecznych, trudno było jednoznacznie określić, jakie wnioski miałyby zostać wyciągnięte z zebranych danych. Choć ostatecznie wyniki ...

Get Badanie UX now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.