O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Symbole specjalne polecenia tr

Tabela A-21. Symbole specjalne polecenia tr

Symbol

Znaczenie

\ooo

Znak o ósemkowej wartości (od 1 do 3 cyfr).

\\

Znak lewego ukośnika (symbol specjalny dla samego lewego ukośnika).

\a

Znak dzwonka — znak ASCII BEL (symbol \b jest zajęty przez znak backspace).

\b

Znak backspace — usunięcie znaku sprzed kursora.

\f

Znak wysunięcia papieru.

\n

Znak nowego wiersza.

\r

Znak powrotu kursora.

\t

Znak tabulatora (poziomego).

\v

Znak tabulatora pionowego.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required