O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

CVS

System kontroli wersji CVS jest powszechnie wykorzystywanym i dobrze poznanym rozwiązaniem, które zostało wyposażone w narzędzia wiersza poleceń pracujące we wszystkich nowoczesnych systemach operacyjnych (również w systemie Windows), a także w graficzne aplikacje przeznaczone dla niektórych z nich (przede wszystkim dla systemu Windows).

Zalety

  • Jest powszechnie dostępny i stosowany od dawna.

  • Wielu administratorów systemów Unix oraz niemal każdy zespół opracowujący oprogramowanie zgodnie z zasadami otwartego kodu jest z nim zaznajomiony.

  • Jest łatwy w użyciu w przypadku nieskomplikowanych projektów.

  • Pozwala na łatwe korzystanie ze zdalnych repozytoriów.

  • Bazuje na rozwiązaniu RCS, które pozwala na modyfikację danych w centralnym repozytorium.

Wady

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required