O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Subversion

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w serwisie Subversion „celem projektu Subversion jest opracowanie systemu kontroli wersji zaprojektowanego zgodnie z ideą otwartego kodu, który będzie lepszym zamiennikiem dla systemu CVS”.

Zalety

  • System Subversion jest nowszy niż systemy CVS i RCS.

  • System Subversion jest mniej skomplikowany w użyciu niż mechanizm CVS (jest pozbawiony historycznego bagażu).

  • Atomowe operacje zatwierdzania zmian powodują, że czynność ta kończy się błędem lub powodzeniem. Możliwe jest modyfikowanie statusu całego projektu o tej samej wersji.

  • Nie ma problemów z dostępem do zdalnych repozytoriów.

  • Nazwy plików i katalogów mogą być zmieniane bez obawy o utratę informacji historycznych.

  • Nie ma problemów z obsługą plików binarnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required