O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

RCS

W chwili, gdy powstał system RCS, był on postrzegany jako rewolucja w dziedzinie kontroli wersji. Z czasem stał się jednak tylko bazą dla nowszego systemu CVS.

Zalety

  • Lepszy niż brak jakiegokolwiek systemu.

Wady

  • Brak możliwości jednoczesnej pracy z tym samym plikiem.

  • Brak jednolitej obsługi centralnego repozytorium. Oczywiście, można samodzielnie przygotować odpowiednie środowisko, na przykład za pomocą dowiązań symbolicznych.

  • Brak obsługi zdalnych repozytoriów.

  • Zapisywanie zmian jedynie w plikach, bez jakiejkolwiek obsługi katalogów.

  • Niedostateczna obsługa plików binarnych i brak jakiejkolwiek obsługi dla innych obiektów (na przykład dowiązań symbolicznych). W przeciwieństwie do aplikacji CVS i SVN, które są obsługiwane przez użytkownika za pośrednictwem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required