O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Pobranie pakietu bash

Osoby, które dysponują stałym łączem internetowym, nie powinny mieć żadnego problemu z pobraniem pakietu oprogramowania. Osoby, którego takiego łącza nie mają, czeka trochę więcej pracy. Strona projektu bash jest dostępna pod adresem http://www.gnu.org/software/bash/bash.html. Można na niej znaleźć najnowsze informacje na temat oprogramowania oraz odsyłacze do stron, na których jest ono udostępnione.

Kod powłoki bash można również otrzymać na płycie CD-ROM, ale wymaga to przesłania zamówienia do fundacji Free Software Foundation — za pośrednictwem strony internetowej http://order.fsf.org lub poczty. Adres pocztowy fundacji:

The Free Software Foundation (FSF) 51 Franklin Street, 5th Floor Boston, MA 02110-1301 USA Telefon: +1-617-542-5942 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required