O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.7. Wykorzystywanie i zastępowanie poleceń wbudowanych i zewnętrznych

Problem

Chcemy zastąpić wbudowane polecenie własną funkcją lub poleceniem zewnętrznym. Chcemy też wiedzieć dokładnie, jakie instrukcje wykonuje skrypt (np. czy jest to program /bin/echo lub wbudowana instrukcja echo). Z podobnym problemem mamy do czynienia, gdy po utworzeniu nowego polecenia okazuje się, że jego nazwa pokrywa się z nazwą istniejącego polecenia zewnętrznego lub wbudowanego.

Rozwiązanie

Aby sprawdzić, czy dane polecenie jest dostępne oraz czy jest ono poleceniem zewnętrznym, czy wbudowanym, wystarczy wykorzystać instrukcje type i which.

# type cd
cd is shell builtin

# type awk
awk is /bin/awk

# which cd /usr/bin/which: no cd in (/opt/mono- 1.1.13.2/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required