O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.9. Ustawienie interpretera bash jako domyślnej powłoki

Problem

Korzystamy z systemu BSD, Solaris lub innej wersji Uniksa, w których bash nie jest domyślną powłoką. Ciągłe uruchamianie interpretera bash jest niewygodne, więc należałoby uczynić go domyślną powłoką.

Rozwiązanie

Po pierwsze trzeba sprawdzić, czy pakiet bash jest zainstalowany. W tym celu można wpisać w wierszu poleceń tekst bash –version. Jeżeli na ekranie zostanie wyświetlona informacja o wersji programu, to jest on zainstalowany:

$ bash --version
GNU bash, version 3.00.14(1)-release (i386-redhat-linux-gnu)
Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.

Jeśli numer wersji nie został wyświetlony, przyczyną może być brak odpowiedniego katalogu w zmiennej $PATH. Informacji na temat ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required