O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.12. Pobranie interpretera bash dla systemu Mac OS X

Problem

Chcemy pobrać pakiet bash dla systemu MAC lub zagwarantować dostępność najnowszej wersji interpretera w systemie.

Rozwiązanie

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie powłoki bash Cheta Rameya (http://tiswww.tis.case.edu/~chet/bash/bashtop.html) systemy Mac OS 10.2 (Jaguar) i nowsze są rozpowszechniane z interpreterem bash jako programem /bin/sh. Na platformie 10.4 (Tiger) instalowana jest wersja 2.05b(1)-release (powerpc-apple-darwin8.0). Poza tym na wielu stronach udostępniane są wstępnie skompilowane pakiety bash-2.05 dla systemu Mac OS X. Jednym z nich jest pakiet HMUG. Powłoka bash dla systemu Darwin (będącego podstawą dla platformy Mac OS X) jest dostępna w serwisach Fink ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required