O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.15. Korzystanie z powłoki bash bez jej pobierania

Problem

Chcemy skorzystać z powłoki lub jej skryptu, a nie mamy czasu lub środków na przygotowanie bądź zakupienie systemu.

Rozwiązanie

Można utworzyć darmowe lub tanie konto systemowe w serwisie HP, Polar Home bądź u innego dostawcy.

Analiza

Firma Hewlett-Packard realizuje program o nazwie test driver, którego celem jest udostępnianie kont w różnych systemach operacyjnych i na różnych platformach HP. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych pod adresem http://www.testdrive.hp.com.

Serwis Polar Home udostępnia wiele bezpłatnych serwisów i bardzo tanie konta systemowe. Na stronach witryny zawarte są następujące informacje:

Serwis polarhome.com jest niekomercyjnym projektem edukacyjnym, którego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required