O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Standardowy strumień wyjściowy

Oprogramowanie jest nic niewarte, jeśli nie generuje pewnego rodzaju danych wyjściowych. Operacje wejścia-wyjścia przez długi czas były jednymi z najbardziej kłopotliwych aspektów pracy z komputerem. Osoby zajmujące się od dłuższego czasu informatyką z pewnością pamiętają dni, w których większa część pracy związanej z uruchomieniem programu wiązała się z koniecznością zdefiniowania danych wejściowych i wyjściowych. Obecnie część tych problemów jest już nieaktualna. Nie trzeba na przykład montować taśm w stosownych napędach (przynajmniej nie w większości znanych mi komputerów biurowych i laptopów). Pewne problemy jednak pozostały.

Jednym z nich jest mnogość typów danych wyjściowych. Wyświetlenie czegokolwiek ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required