O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.1. Przekazywanie danych wyjściowych do okna terminala

Problem

Chcemy za pomocą polecenia powłoki wyświetlić dane na ekranie.

Rozwiązanie

Należy zastosować wbudowaną instrukcję echo. Wszystkie parametry polecenia zostaną wyświetlone na ekranie. Na przykład instrukcja:

echo Proszę czekać.

spowoduje wyświetlenie tekstu:

Proszę czekać.

co można zaobserwować, wprowadzając powyższą instrukcję w wierszu poleceń powłoki bash (o aktywnej sesji bash świadczy znak $):

$ echo Proszę czekać.
Proszę czekać.
$

Analiza

Polecenie echo jest jednym z najmniej skomplikowanych poleceń spośród wszystkich instrukcji powłoki bash. Jego zadanie sprowadza się do wyświetlenia na ekranie wszystkich parametrów wywołania. Korzystając z niego, trzeba jednak pamiętać o kilku rzeczach. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required