O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.2. Wyświetlanie tekstu z zachowaniem znaków spacji

Problem

Chcemy zachować w ciągu wyjściowym pierwotne znaki spacji.

Rozwiązanie

Ciąg tekstowy należy otoczyć znakami cudzysłowu lub apostrofu. Dodanie znaków cudzysłowu lub apostrofu do przykładu z poprzedniej receptury spowoduje zachowanie zdefiniowanych odstępów między wyrazami:

$ echo "to  jest tekst   z  wieloma  znakami   spacji"
to  jest tekst   z  wieloma  znakami   spacji
$

lub:

$ 'to  jest tekst   z  wieloma  znakami   spacji'
to  jest tekst   z  wieloma  znakami   spacji
$

Analiza

Umieszczenie wyrazów między znakami cudzysłowu lub apostrofu powoduje, że są one traktowane jako jeden parametr polecenia. Parametrem jest wówczas ciąg tekstowy, którego powłoka nie musi analizować. W praktyce zastosowanie znaków ('') stanowi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required