O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.5. Zapisywanie danych wyjściowych polecenia

Problem

Chcemy zachować wynik wykonania polecenia, zapisując go w pliku.

Rozwiązanie

Należy zastosować symbol >, informując powłokę o obowiązku skierowania strumienia wyjściowego do pliku. Oto przykład:

$ echo do zapisania w pliku
do zapisania w pliku
$ echo do zapisania w pliku > plik.txt
$

Dla pewności sprawdźmy, czy w pliku zostały zapisane dane wyjściowe polecenia:

$ cat plik.txt
do zapisania w pliku
$

Analiza

Pierwszy wiersz przedstawionego przykładu zawiera instrukcję echo z czterema parametrami. Każdy z tych parametrów jest wyświetlany na ekranie. W drugim wierszu kodu został wykorzystany symbol >, który zapisuje dane wyjściowe w pliku o nazwie plik.txt. Z tego powodu po wykonaniu polecenia echo na ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required