O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.6. Zapisywanie wyniku w plikach innych katalogów

Problem

Chcemy zapisać wynik wykonania polecenia w innym miejscu systemu plików niż bieżący katalog.

Rozwiązanie

W definicji przekierowania strumienia wyjściowego należy uwzględnić ścieżkę dostępu do pliku.

$ echo kilka dodatkowych danych > /tmp/echo.txt

lub

$ echo kilka dodatkowych danych > ../../plik.docelowy

Analiza

Nazwa pliku występująca za znakiem przekierowania strumienia (>) jest po prostu ścieżką dostępu do pliku. Jeśli nazwy nie poprzedza żaden kwalifikator, plik jest umieszczany w bieżącym katalogu.

Jeżeli nazwa pliku rozpoczyna się od znaku ukośnika (/), jest to wówczas bezwzględna ścieżka dostępu, która wyznacza położenie pliku w drzewie katalogów systemu plików w odniesieniu do katalogu głównego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required