O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.13. Odrzucanie danych wyjściowych

Problem

Niekiedy nie ma potrzeby zapisywana danych wyjściowych w pliku. Co więcej zdarzają się sytuacje, w których w ogóle nie jesteśmy zainteresowani oglądaniem wyniku.

Rozwiązanie

Dane wyjściowe powinny zostać skierowane do urządzenia /dev/null zgodnie z poniższym przykładem.

$ find / -name mójplik –print 2> /dev/null

lub

$ program >/dev/null 2>&1

Analiza

Można oczywiście skierować niechciane dane wyjściowe do pliku, a po zakończeniu prac plik ten usunąć. Istnieje jednak łatwiejsze rozwiązanie. Systemy Unix i Linux dysponują specjalnym urządzeniem, które nie jest rzeczywistym komponentem sprzętowym, ale pewnego rodzaju koszem na śmieci, do którego wyrzuca się wszystkie niepotrzebne dane. Urządzenie to nazywa się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required