O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.20. Zamiana strumieni STDERR i STDOUT

Problem

Chcemy zamienić strumienie STDERR i STDOUT, aby można było kierować dane strumienia STDOUT do pliku dziennika, a informacje strumienia STDERR (za pomocą polecenia tee) na ekran i do pliku. Potoki odnoszą się jednak tylko do strumienia STDOUT.

Rozwiązanie

Przed przekazaniem danych do potoku trzeba zamienić strumienie STDERR i STDOUT, wykorzystując do tego celu trzeci deskryptor pliku.

$ ./mójskrypt 3>&1 1>dziennik.stdout 2>&3- | tee –a dziennik.stderr

Analiza

Każde przekierowanie z użyciem deskryptorów plików powoduje zduplikowanie istniejącego deskryptora. Dzięki temu istnieje możliwość podmiany deskryptorów w sposób zbliżony do operacji zamiany dwóch wartości w dowolnym języku programowania — niezbędna ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required