O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.5. Pobieranie danych od użytkownika

Problem

Trzeba pobrać dane od użytkownika.

Rozwiązanie

Należy zastosować polecenie read:

read

lub

read –p "tu wpisz odpowiedź: " ANSWER

lub

read PRE MID POST

Analiza

Podstawowa składnia polecenia read (pozbawiona parametrów) zapewnia pobranie danych od użytkownika i przekazanie ich do zmiennej powłoki REPLY.

Jeżeli przed odczytaniem danych użytkownika instrukcja read powinna wyświetlić komunikat, wystarczy dodać do polecenia opcję –p. Wyraz zapisany za opcją –p będzie wyświetlony jako monit. Jeśli komunikat musi się składać z większej liczby słów, trzeba je otoczyć znakami cudzysłowu. Należy również pamiętać o uwzględnieniu na końcu komunikatu odpowiedniego znaku interpunkcyjnego lub spacji, ponieważ podczas oczekiwania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required