O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.8. Wprowadzanie haseł

Problem

Użytkownik musi wprowadzić hasło, ale nie powinno ono zostać wyświetlone na ekranie.

Rozwiązanie

read –s –p "hasło: " PASSWD
printf "%b" "\n"

Analiza

Dodana do polecenia read opcja –s zapobiega powieleniu wpisywanych znaków na ekranie, a opcja –p odpowiada za wyświetlenie komunikatu podanego jako parametr polecenia przed pobraniem danych od użytkownika.

Wprowadzony przez użytkownika wiersz danych jest przekazywany do zmiennej środowiskowej o nazwie $PASSWD.

Za instrukcją read występuje polecenie printf wymuszające przejście do następnego wiersza. Polecenie printf jest niezbędne, ponieważ instrukcja read –s wyłącza wyświetlanie na ekranie jakichkolwiek znaków. Oznacza to, że po naciśnięciu przez użytkownika klawisza Enter ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required