O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.2. Sprawdzenie, czy polecenie zostało wykonane poprawnie

Problem

Chcemy się dowiedzieć, czy wykonanie polecenia zakończyło się powodzeniem.

Rozwiązanie

Jeżeli polecenie zakończyło się błędem, zmienna środowiskowa $? otrzymuje wartość niezerową — oczywiście pod warunkiem, że programista, który przygotował polecenie lub skrypt, zachował obowiązującą konwencję.

$ polecenie
Działa poprawnie
$ echo $?
0
$ błędnepolecenie
Błąd w działaniu
$ echo $?
1
$

Analiza

Zmienna oznaczana symbolem $? przechowuje kod zakończenia polecenia. Jej wartość może się zmieniać w granicach od 0 do 255. Pisząc własny skrypt, warto pamiętać o zwracaniu niezerowej wartości kodu zakończenia za każdym razem, gdy wykonanie skryptu zostanie zakończone z powodu błędu (wartości muszą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required