O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.1. Dokumentowanie skryptu

Problem

Przed zapoznaniem się ze szczegółowymi informacjami na temat skryptów powłoki i zmiennych warto dowiedzieć się czegoś na temat dokumentowania skryptów. W końcu każdy autor skryptu musi co pewien czas sięgnąć po kod napisany kilka miesięcy wcześniej i musi zrozumieć zasady jego działania.

Rozwiązanie

Dokumentowanie skryptu polega na umieszczaniu w nim komentarzy. Początek komentarza jest oznaczany symbolem #. Wszystkie następujące po nim znaki wiersza są uznawane przez powłokę za komentarz.

#
# To jest komentarz.
#
# Warto je wykorzystywać.
# Są naszymi przyjaciółmi.

Analiza

Część osób uznaje składnię instrukcji powłoki, wyrażenia regularne i inne elementy skryptowego języka powłoki za składnię tylko do zapisu, sugerując, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required