O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.6. Wyświetlanie wartości wszystkich zmiennych

Problem

W jaki sposób można sprawdzić, które zmienne zostały wyeksportowane i jakie mają wartości? Czy trzeba każdą z nich wyświetlać za pomocą instrukcji echo? Skąd wiadomo, że zostały wyeksportowane?

Rozwiązanie

Aby wyświetlić wartości wszystkich zmiennych oraz definicje funkcji danej powłoki, należy użyć polecenia set.

Wyświetlenie zestawienia wszystkich wyeksportowanych zmiennych (i dostępnych w podpowłoce) należy do zadań polecenia env (lub export –p).

Analiza

Polecenie set wywołane bez jakichkolwiek parametrów przekazuje do strumienia wyjściowego listę wszystkich bieżących zmiennych powłoki wraz z ich wartościami w formacie nazwa=wartość. Działanie instrukcji env jest zbliżone. Wykonanie jednego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required