O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.8. Sprawdzanie wartości z użyciem wyrażeń regularnych

Problem

Niekiedy nawet rozszerzony mechanizm dopasowywania do wzorca nie wystarcza, aby wykonać określone zadanie. Niezbędne jest wówczas wykorzystanie wyrażeń regularnych. Rozważmy na przykład przypadek, w którym użytkownik przegrał z płyty CD utwory muzyki klasycznej, wyświetlił zawartość katalogu za pomocą polecenia ls i zobaczył następujące nazwy:

$ ls
Ludwig Van Beethoven – 01 – Allegro.ogg
Ludwig Van Beethoven – 02 – Adagio un poco mosso.ogg
Ludwig Van Beethoven – 03 – Rondo – Allegro.ogg
Ludwig Van Beethoven – 04 – "Criolan" Overture, Op. 62.ogg
Ludwig Van Beethoven – 05 – "Lenore" Overture, No. 2 Op. 72.ogg
$

Załóżmy, że nazwy plików z uwagi na ich długość należy ograniczyć jedynie do ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required