O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.17. Zmiana znaku zachęty w tekstowym menu

Problem

Znak zachęty menu select nie jest ładny. Jak można go zmienić?

Rozwiązanie

W instrukcji select jako znak zachęty wykorzystywana jest wartość przechowywana w zmiennej powłoki $PS3. Wystarczy przypisać zmiennej nową wartość, a treść znaku zachęty zmieni się automatycznie.

Analiza

Wspomniana zmienna wyznacza trzeci ze znaków zachęty powłoki bash. Pierwszy ($PS1) jest wyświetlany przed większością poleceń (w przykładach prezentowanych w książce znak zachęty jest ograniczony do symbolu $, ale często jest znacznie bardziej rozbudowany i uwzględnia nazwę użytkownika oraz nazwę katalogu). Jeśli wprowadzanie polecenia musi być kontynuowane w kolejnym wierszu, na ekranie wyświetlany jest drugi znak zachęty ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required