O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.19. Kalkulator obsługiwany z poziomu wiersza poleceń

Problem

Działania arytmetyczne na liczbach całkowitych nie są wystarczające. Poza tym notacja RPN nie należy do szczególnie często stosowanych. Może więc warto byłoby napisać jakiś prawdziwy kalkulator obsługiwany z poziomu wiersza poleceń?

Rozwiązanie

Do utworzenia nieskomplikowanego kalkulatora tekstowego wystarczy wykorzystanie mechanizmów arytmetyki zmiennoprzecinkowej udostępnianej przez narzędzie awk.

# plik receptury: func_calc

# Nieskomplikowany kalkulator tekstowy
function calc
{
    awk "BEGIN {print \"Wynikiem jest: \" $* }";
}

Analiza

Pisząc ten kod, nie można ulec pokusie wyświetlenia wyniku za pomocą instrukcji echo Wynikiem jest: $(( $* )). Polecenie działałoby poprawnie dla wartości ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required