O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.10. Zachowanie części listingu wynikowego

Problem

Chcemy zachować określone fragmenty listingu wynikowego i odrzucić pozostałą część.

Rozwiązanie

Poniższa instrukcja zapewnia wyświetlenie pierwszego wyrazu z każdego wiersza danych wejściowych:

$ awk '{print $1}' plik.wejściowy

Wyrazy są rozdzielane dowolnymi znakami odstępu. Narzędzie awk odczytuje informacje z pliku o podanej nazwie lub dostarczone za pomocą standardowego strumienia wejściowego (jeśli nazwa pliku nie została określona). Możliwe jest więc również przekierowanie danych z pliku w następujący sposób:

$ awk '{print $1}' < plik.wejściowy

Nic również nie stoi na przeszkodzie, żeby dane zostały przekazane za pomocą potoku:

$ cat plik.wejściowy | awk '{print $1}'

Analiza

Program awk można wykorzystywać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required