O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.1. Sortowanie danych wyjściowych

Problem

Chcemy wyświetlić dane wynikowe programu lub skryptu w określonym porządku, ale bez konieczności (ponownego) pisania własnej funkcji sortującej. Czy nie można skorzystać z gotowego rozwiązania?

Rozwiązanie

Można wykorzystać narzędzie sort. Polecenie to pozwala na sortowanie zawartości jednego pliku lub większej ich liczby, jeśli nazwy wspomnianych plików zostaną wymienione w wierszu polecenia:

$ sort plik1.txt plik2.txt kolejnyplik.xyz

Pominięcie nazw plików w wywołaniu instrukcji powoduje, że program sort oczekuje na dostarczenie danych za pośrednictwem standardowego strumienia wejściowego. To z kolei pozwala na zastosowanie go w potoku i przekazanie listingu wynikowego poprzedniego polecenia:

$ pewnepolecenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required