O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.2. Sortowanie wartości liczbowych

Problem

Sortowanie danych liczbowych nie działa zgodnie z oczekiwaniami:

$ sort dane
2
200
21
250
$

Rozwiązanie

Do polecenia sort trzeba przekazać informację o tym, że sortowaniu podlegają liczby. W tym celu należy uwzględnić w instrukcji opcję –n:

$ sort –n dane
2
21
200
250
$

Analiza

Standardowy sposób sortowania nie jest wcale błędny (mimo że wynik wydaje się niepoprawny). Trzeba pamiętać, że domyślnie wykonywane jest sortowanie alfabetyczne, a to oznacza, że wartość 21 jest wyświetlana po wartości 200, ponieważ znak 1 w sortowaniu alfabetycznym występuje po znaku 0. Oczywiście, w takim przypadku konieczne jest uruchomienie sortowania numerycznego, które zostaje włączone po dodaniu opcji –n.

Polecenie sort –rn jest ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required