O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.4. Wycinanie fragmentów listingu wynikowego

Problem

Na ekranie powinna zostać wyświetlona jedynie pewna część listingu kolumnowego lub listingu o stałych długościach wierszy. Fragment przeznaczony do wyświetlenia można wyznaczyć na podstawie informacji o położeniu kolumny.

Rozwiązanie

Aby wyodrębnić określoną kolumnę, wystarczy zastosować instrukcję cut z opcją –c. Wykorzystane w kolejnym przykładzie polecenie ps działa tylko w niektórych systemach, tj. w systemach CentOS-4, Fedora Core 5 i Ubuntu. W systemach Red Hat 8, NetBSD, Solaris i Mac OS X listing wynikowy będzie nieczytelny z uwagi na inne rozmieszczenie kolumn.

$  ps -l | cut -c12-15
 PID
6812
6934
6935
$

Inny przykład użycia polecenia cut:

$ ps –elf | cut –c58- (listing wynikowy został pominięty) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required